Spotkania z Biblią czyli inaczej mówiąc "szkółka"


Spotkania prowadzone są przez osoby, które angażują się w to całym sercem i uśmiechem na twarzy oraz radością w sercu gdyż ta praca jest na chwałę Panu Bogu.


Uczymy dzieci historii biblijnych Starego i Nowego Testamentu jak również wartości którymi trzeba się kierować w życiu aby podobać się Panu Bogu.


Na tych spotkaniach dużo śpiewamy, modlimy się. Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia w zależności od tematu szkółki i pogody, są konkursy, zajęcia sportowe, plastyczne oraz wycieczki.


Dzieci są w różnym wieku, można przyjść z dzieckiem i razem z nim uczestniczyć na spotkaniu. Zadania i różnego rodzaju prace dostosowane są do wieku i możliwości dzieci.